"Alter Ego"

"Quarantine" kombinovaná technika 70x70 cm

"Soul" kombinovaná technika 70x70 cm

"Illusion" kombinovaná technika 70x70 cm

"Happines" kombinovaná technika 50x50 cm


"Before"

Kolekce "Before" vznikla minulý rok 2019. Nenahlížím na svět skrze růžové brýle a děti na obrazech nejsou jen dokonalými figurami. Každý obraz k nám promlouvá a k něčemu nás vyzývá. Když vidíme obraz s Grétou, není to nějaká kresba podle fotografie, na které je zachycena medializovaná aktivistka, ale je to výpověď o všech okolnostech, které Grétu do oné pozice dostaly. Gréta se tváří vzpurně a člověk má pocit, že by kousek toho vzdoru měl najít sám v sobě, aby život měl cíl a smysl, každý z vnímavějších jedinců by měl zachytit tu hrůzu za Grétou. Manipulátory v oblecích se zvířecími tvářemi, kteří často a aniž si to plně uvědomujeme, řídí každý náš krok.

Když vidíme na obrazech děti různých etnik, není to zachycení pouhého okamžiku setkání, ale vyjádření jasné myšlenky, že všichni jsme stejní lidé, pokud se nenecháme vtáhnout do náboženských či jinak ideologických her a třeba i válek.

Kolekce byla poprvé představena v Galerii 1apůl na Malé Straně v Praze 16.11,2019

 16.11. 2019 proběhla u nás v Galerii 1 apůl vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Valko, která nás zaujala poměrně nedávno. 

Talent Kateřiny Valko vidíme v každém jejím novém díle, střídmost ve využívání není násilnou manýrou, ale zcela dokonale zvládnutým viděním reality tak, aby na nás reálné nepůsobilo křečovitě a nikde v jejích obrazech nenajdeme ani stopu po banalitě a náznak jakési přeslazenosti, jak se často stává v obrazech "ze života"

Tomáš Kulhánek z Galerie 1apůl


,,Transparent game"

Kombinovaná technika, 50x50, 2020


,,Different reality"


"Studijní kresby, malby, na přání"